Ismail H.

DATA ANALYST

49 euro
Freelancer
Tunis, TUNISIA

Mes compétences

MySQL-python