Nguyen D.

FRONT END DEVELOPER

Freelancer
7 ans
Hanoi, VIETNAM

Mon expérience

Voir plus

Công ty mã nguồn mở S4July 2014 - April 2021

Thực hiện các dự án theme Wordpress, sau đó chuyển sang làm ReactJS NodeJS phục vụ cho nền
tẳng Platform của công ty.


* DỰ ÁN
Tham gia dự án làm theme của công ty, sau đó cùng công ty xây dựng hệ thống hỗ trợ nhà xưởng và
nền tảng Platform.


* THÔNG TIN THÊM
Vui vẻ hòa đồng, kỹ năng teamwork tốt. Thích làm việc lâu dài và cống hiến hết mình.

Mes compétences

WordPress, Teamwork, React.js, Node.js, MongoDB, JavaScript, HTML, CSS