Ridha B.

FULL STACK DEVELOPER

Mon expérience

CEGID - DéveloppeurJanuary 2013 - January 2019

CEGID - DéveloppeurJanuary 2008 - January 2013

CEGID - Analyste développeurJanuary 2006 - January 2008

CEGI - Chef de projet ComptableJanuary 2000 - January 2006